Web%2520Consultation_edited_edited.jpg

FUNKSJONER I WHATIF

Med Whatif har virksomheten ett verktøy for alle risiko- og sårbarhetsanalyser.
Løsningen er pedagogisk lagt opp slik at alle skal kunne bruke den og forstå hvordan analyser utføres.

 

LAGET MED KJÆRLIGHET OG DEDIKASJON

Når vi programmerer, når vi leverer, når vi forbedrer oss, ser vi for oss hvordan du vil ha det, hvordan vi kan gjøre deg god og ditt arbeid perfekt.

Whatif2_edited_edited.jpg

OM RISK-SCORE I WHATIF

I tillegg til farger i matrisen (rødt, gult, grønt) får hver risiko en risk-score fra 1-9, der 9 utgjør høyest risiko.

Vi bruker risk-score for å kunne gi risk-poeng både til enkelt risikoer, for en hel analyse, for temaet/objektet/prosjektet og for avdeling og virksomheten som helhet.

Risk scorene gir også muligheter for å se trender og sammenligne avdelinger etc.

I Whatif kan du velge mellom ulike matrisetyper, så som 3x4, 4x4 og 5x5. Vi har tilpasset disse slik at risk scoren alltid er fra 1-9 – for sammenligningens skyld.

SCENARIOBIBLIOTEK

Whatif kom på web i 2011. Siden den gang har vi sammen med våre kunder utviklet risikomoduler for ulike bransjer og tema.

Hver modul inneholder en rekke Hva om... spørsmål, samt forslag til barrierer som bør være etablert for hver risiko.

Vi har i dag ca. 10 000 ulike Hva om... spørsmål i databasen vår.

Disse kan dere få tilgang til som kunde av Whatif. Fordi vi vet at det å ha noe å starte med – som andre har laget – er gull verdt. Det å utarbeide spørsmål til analyser er ofte det mest utfordrende.

Det er enkelt å tilpasse modulene som finnes i biblioteket.

Risikobilde for ledelsen og ved tilsyn o

HOVED-DASHBORD

I Whatif oppretter du et dashbord der du kan dele opp alle analysene per avdeling, objekt, prosjekt eller slik du ønsker.


Etterhvert som dere utfører analyser vil risk score fra analysene akkumulere til hvert objekt/prosjekt/avdeling slik at dere ser hvor risikoen er størst.


Fra dette dashbordet kan du navigere deg videre for å utføre analyser eller til dashbord med detaljer for hver avdeling/prosjekt eller objekt.

DASHBORD PER TEMA/AVDELING/OBJEKT

Ut i fra hvordan du har organisert det på hoved-dashbordet får du et eget dashbord for hver avdeling/tema/objekt du har opprettet.


Herfra kan du starte analyser eller se på resultater fra tidligere analyser.


Her får du risk score, se trender, høyeste risikoer, tiltak som er under arbeid (også de som er dine).


Her kan du ta ut tiltaksrapporter etc.

Skjermbilde%25202020-09-08%2520kl.%25201

AUTOMATISK VARSLING OM RISIKO

I Whatif kan ledelsen få tilsendt risikorapporter automatisk på e-post, eksempelvis hver uke eller hver måned.


Du kan velge hvilke tema du vil sende rapporter på, hele virksomheten, prosjekter, objekter etc.


Du kan kan angi hvor høy risiko-score som skal rapporteres.


Rapporten inkluderer også hvilke tiltak det jobbes med og status for disse.

Skjermbilde 2020-09-06 kl. 21.22.47.png

VELG RISIKOMATRISE

I Whatif har vi tre standard risikomatriser du kan velge mellom.

Alle har 1-9 som risk score.

Vi kan også tilpasse matriser for deg.

Skjermbilde 2020-09-06 kl. 21.36.16.png

KONSEKVENSDIMENSJONER

Du kan tilpasse matrisene slik at du får med de konsekvensdimensjoner du vil skal vurderes i analysen, eksempelvis så kan det være aktuelt å vurdere et strømutbrudd både mot økonomi, HMS og omdømme.

 

Du kan også gi beskrivelser til sannsynlighet på samme måte.

 

Om du vil ha de samme konsekvensdimensjonene på alle matrisene er det en egen funksjon for dette på matrisesiden.

SKRIV INN ELLER VELG SCENARIOER

Vår erfaring er at det er best å utforme hendelsene du vil analysere på forhånd.

 

Du kan enkelt lage dine egne hendelser i biblioteket. Her kan du også benytte moduler som du har tilgang på fra vårt rikholdige bibliotek med moduler. Du kan enkelt tilpasse modulene fra Whatif.

 

Når du lager hendelser på forhånd lønner det seg også å lage et sett med barrierer du vet vil være aktuelle under analysen.

 

Du kan også enkelt lage/endre hendelser direkte i matrisen.

Skjermbilde 2020-09-06 kl. 21.43.27.png

LEGG TIL VIKTIG INFORMASJON FOR DEN SOM SKAL UTFØRE

Når du forbereder deg og utarbeider hendelser som skal analyseres, kan du for hver enkelt hendelse legge til ekstra informasjon som vil skal tas hensyn til i analysen.

 

Du kan skrive tekst selv, linke til websider, eksempelvis forskrifter eller legge til videoer.

 

Dette er en løsning som gjør analysen bedre for den som skal utføre.

TAGG ETABLERTE BARRIERER

Du starter analysen ved å åpne et Whatif-kort (hendelse). Før du prøver å plassere hendelsen på matrisen, skal du angi hvilke barrierer som dere allerede har etablert for hendelsen.

 

I Whatif tagger du de aktuelle barrierene og merker av om de er sannsynlighetsreduserende eller om de reduserer konsekvensene (eller begge deler).

 

Husk at det er på hvilke barrierer dere har etablert som du vil bli målt på ved tilsyn, om hendelser skjer, ved etterforskning etc.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2022.05_e

VURDER SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS

På matrisen kan du flytte kortet (hva om-hendelsen) dit du mener den hører hjemme på matrisen – ut fra de barrierene du har klikket av. Regelen er om barrierene er gode vil du plassere kortet på lav sannsynlighet og lav konsekvens og ditto om barrierene er lave.

Du bruker også konsekvensdimensjonene for å avgjøre hvilken risiko hendelsen utgjør.

 

Noen fører også inn kommentarer til sannsynlighet og konsekvensene. Det er egne felt for dette.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2022.08_e

LEVE MED ELLER GJØRE NOE MED RISIKOEN

Etter at du har plassert hendelsen på matrisen, vurderer du om du kan leve med risikoen som den er, eller om det bør/må etableres tiltak (nye barrierer).

Hvis du mener (rest)risikoen er akseptabel, klikker du av for dette. Hvis ikke går du videre til tiltak.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2022.16_e

ETABLERE TILTAK

I Whatif kan du legge inn tiltak, sette inn dato og tagge de som skal ha melding. Det vil da gå en e-post til vedkommende. Det vil også sendes påminnelser 28, 14 og 3 dager før fristen går ut, samt 3 dager og 14 dager etterpå.

 

Du kan også angi hvilken risiko (hvor på matrisen) hendelsen vil være etter at tiltaket er gjennomført. Når det klikkes av for at tiltaket er gjennomført vil kortet automatisk plassere seg på angitt sted på matrisen.

 

Alle tiltak kommer opp på dashbordene sånn at du har oversikt over status og om noen tiltak har gått ut over fristen.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2022.18_e

MULIGHETSANALYSE

For hver hendelse kan du også vurdere om hendelsen utgjør en mulighet for virksomheten.

 

Noen ganger kan en trussel mot eksempelvis en bransje utgjøre en stor mulighet for din virksomhet.

 

Du kan angi om muligheten er lav, middels eller stor.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2023.17_e

RAPPORT PÅ SEKUNDET

Når du utfører en analyse på matrisen, når du tagger, plasserer hendelser, vurderer konsekvensdimensjoner, tiltak, deltakere etc. så går all denne informasjonen direkte inn i analyserapporten.

I Whatif kan du forøvrig ta ut en rekke rapporter, så som tiltaksrapporter, tiltaksoversikter, rapport av dashbordene m.m.

Image by Lijo Joseph

DUPLISERING AV ANALYSER

Noen ganger må du utføre analyser for objekter som har noenlunde samme risiko.

 

I Whatif kan du da gjøre en grundig første-analyse og så duplisere denne analysen til de andre objektene og deretter gjøre de korrigeringene som er nødvendige.

 

Du kan jobbe på samme analyse i mange år, se trender og ha full oversikt over alt som er gjort.

 

Du kan også fryse en analyse på et gitt tidspunkt for å bevare den slik den er, og fortsette på en kopi som har med seg historikken samt det nye som skjer/gjøres.

Skjermbilde%202020-09-06%20kl.%2023.28_e

SAMMENSTILT RISIKO

I Whatif kan du ta ut ulike sammenstillinger  av risiko, så som risikobilde av organisasjonen og risikobilde per bruker.

 

Du kan også sammenligne deg med andre virksomheter som har utført de samme analysene (gjennom anonymiserte data).

Image by fabio

KOBLINGER TIL ANDRE SYSTEMER

I Whatif kan du linke til andre systemer via linker, både i rapporter, veiledninger mv.

Whatif har også åpent API for kobling av data mot andre systemer.

Image by Markus Spiske

SIKKER LAGRING I NORGE, KRYPTERING

Whatif er en hybrid løsning der funksjonene fungerer i skyen, mens dataene lagres på server på land, i Norge.

 

Vi kan også lagre dataene dine på deres server om ønskelig.

 

Løsningen har svært mange sikkerhetsmekanismer siden vi har kunder med høyt beskyttelsesbehov.

 

Løsningen er kryptert, både mht. sending og lagring av data.

Image by Tyler Franta

ENKEL BRUKERSTYRING

I Whatif kan du enkelt legge til brukere.

Du kan bestemme om brukere skal ha tilgang på alt (admin), til deres del av organisasjonen eller bare til analyser de starter eller er tildelt.

 

Brukergrensesnittet for dette er intuitivt og enkelt.

 

Løsningen har tofaktorautentisering.

BRUKERSTØTTE OG VEILEDNING

Vi har levert Whatif siden 2011 og høstet mye erfaring gjennom våre kunder.

De som kontakter oss får raskt og effektivt svar på det de spør om – det tror vi alle våre kunder kan bekrefte.

Ut i fra det som har vært spørsmålene fra kundene har vi laget opplæringsvideoer som gjør at de aller fleste klarer seg på egenhånd.

Vi lytter også til kundene mht. utvikling av nye funksjoner i løsningen. Ofte gjør vi forbedringer sammen med en kunde.

Image by Maarten van den Heuvel

NORGES STØRSTE SCENARIOBIBLIOTEK

Vi har vært på web siden 2011, med brukere fra svært mange ulike bransjer og for ulike tema. I løpet av årene har vi sammen med kundene bygd opp et bibliotek med hundrevis av moduler, 

 

Modulene kan enkelt tilpasses av den enkelte kunde. Modulene deles med alle kunder fra vårt globale scenariobibliotek. 

 

​Dette gjør jobben din enklere og raskere!

HVORFOR VELGE WHATIF?

RISIKOBILDE FOR LEDELSEN OG VED TILSYN OG REVISJON

Whatif gir ledelsen et dashbord med tydelig oversikt over hvilke hendelser som kan ramme virksomheten og hvilke barrierer som er iverksatt for å forhindre at de skal oppstå og hvilken beredskap som er etablert.

TAR I BRUK ANSATTES KUNNSKAP OG ERFARING

Whatif er en intuitiv og pedagogisk løsning som tar i bruk ansatte kunnskap og erfaring, både for å få fram risikoene og for å forankre risikoen hos flest mulig. Løsningen kan brukes uten opplæring.

AUTOMATISERTE RAPPORTER TAR BORT DET KJEDELIGE ARBEIDET

Med Whatif genereres alt du skriver eller tagger sånn at du etter analysen automatisk får en ferdig rapport med risikobilde, tiltak o.l. Fra enkeltrapportene skapes samfengte rapporter for objekter, avdelinger etc.

KONTAKT OSS

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål
eller ønsker en demo av produktet vårt.

Whatif AS

+47 952 16 433

©2020 by Whatif
Personvern