Image by CDC

KORONA

ROS-analyse for kommuner

I mars utviklet vi en sjekkliste for korona som ble brukt av over 100 kommuner for å sjekke om beredskapen var på plass. Sjekklisten var basert på siste hendelser samt på FHIs risikovurderinger. Sjekklisten ble brukt av over 100 kommuner.

Nå har vi tatt steget videre og utviklet to Whatif ROS-analyse moduler:

  • en modul for korona for beredskapsledelsen

  • en modul for etatene i kommunen, for å vurdere om beredskapen er god nok for situasjonen slik den er høsten 2020.

Whatif er et enkelt og intuitivt ROS-analyseverktøy på web som benyttes av kommuner, kraftselskap, sykehus mv.

Denne gangen har vi studert FHIs nylige risikovurderinger, samt at vi har fulgt nøye med på smitteutbruddene i Harstad, Bergen og Indre Østfold.

Korona-modulene i Whatif inkluderer aktuelle hendelser som kan oppstå ved et smitteutbrudd, samt et sett med aktuelle barrierer (tiltak) som kan være aktuelle å etablere. Når analysen er utført, kan dere med Whatif enkelt oppdatere ROS-analysen om noe skulle oppstå.

Rapporten vil gi ledelsen svært verdifull informasjon om ståa sånn at en ikke blir tatt på senga om ting utvikler seg i feil retning i deres kommune. I Whatif får dere også et eget dashbord for korona som gir oversikt over høyeste risiko og hvilke tiltak som er under arbeid.

Nedenfor kan dere se en video om ROS-modulene. Det er enkelt å få en Whatif-konto, ta kontakt med oss. Via et kort webmøte vil dere forstå hvordan det fungerer og kan igangsette analysen(e).

Whatif har en rekke moduler for kommuner, som også kan brukes på samme konto som for korona:

  • Kommunal beredskap

  • Personvern

  • IT sikkerhet

  • HMS og kvalitet i barnehager og skoler

  • Brannsikkerhet

  • HMS og kvalitet i helse og omsorg

  • Vannforsyning

  • Avfallshåndtering, deponi mv.

 

KONTAKT OSS

Whatif AS

+47 952 16 433

Takk for innsendingen din!

Tackle.png
tackle logo.jpg

Få kontroll på smittevernutstyr, personell, sengeposter mv.

Vi har også utviklet en løsning for real-time oversikt over smittevernutstyr, personell og sengeposter ved korona-situasjoner.

 

Ler mer på www.tackle.online.